Her får du hjælp til

Genhusning i Gadehavegård

Spørg Lene, Nagihan eller Thomas om genhusning

Læs folderen eller Se spørgsmål & svar

Her får du hjælp med genhusning – hvis du skal flytte ud i en periode eller flytte permanent

Lene Bruun Hansen

Ring Tlf. 201 201 12

ml. kl. 8-10 i hverdage

Mail: LBH@DOMEA.DK

Nagihan Cetin
(barsel fra 1. 11.21)

Ring Tlf. 91 17 81 02

ml. kl. 8-10 i hverdage

Mail: NAC@DOMEA.DK

Social- & økonomisk rådgivning

Skriv eller ring til Sara eller Pi raadgivning@domea.dk

Pi tlf:  2021 3924

Sara tlf: 2032 4664

Seneste nyt om genhusningen


af Udviklingsplanen ved Nanna Rohweder d.14. oktober 2021


Genhusningskontor lukket idag 14.10. Teamet er på kursus
I dag torsdag d. 14. oktober er genhusningskonsulenterne på kursus i BL – Danmarks Almene Boliger. Derfor er kontoret lukket. Næste torsdag er de igen tilbage. Du kan altid skrive en mail eller ringe til en af de tre konsulenter: Lene Bruun Hansen, Nagihan Cetin eller Thomas Bak.
1 Genhusningskonsulent Nagihan Cetin går på barsel i oktober og bliver afløst af Thomas Bak

af Udviklingsplanen ved Nanna Rohweder d.28. september 2021


Genhusning åbent 5. oktober kl. 8-18
Ved du hvor du skal bo efter 2023? Få svar på Genhusningskontoret som har åbent fra morgen til aften tirsdag 5.10. Kom forbi Sylen 23, st. th. og få en samtale med konsulenterne Lene Bruun Hansen eller Nagihan Cetin. Hør hvad de to konsulenter kan hjælpe dig med, hvis du skal genhuses.

Hvad er rigtigt?

Er du i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert om genhusning, så er der mange steder du kan finde de rigtige oplysninger:

 • I det brev der er omdelt til alle beboere i juni 2020
 • I genhusningsfolderen som er omdelt til alle Gadehavegårds beboere.
 • I genhusningsfolderne her på hjemmesiden som også er oversat til 7 forskellige sprog.
 • Kontakte genhusningskonsulenterne i deres telefontid hverdage mellem kl. 8 – 10 eller sende en mail til dem
 • Møde personligt op på genhusningskontoret torsdag kl. 14 – 17, Sylen 23, st.th. i genhusningskontoret.

Vi kommer til at møde jer beboere når vi skal informere til mindre blokmøder mm.De mest almindelige spørgsmål og svar

Indskud & Boligstøtte – sådan søger du mm.

Får jeg mit indskud tilbage, hvis jeg skal genhuses permanent?

Ja, hvis huslejen er betalt samt:

 • Hvis du bor i en bolig, der skal nedrives (evt. mangler og mislighold skal dog betales).
 • Boligen efterlades i god stand, så den kan bruges som genhusningsbolig.
 • Boligen er efterladt sådan at håndværkerne har acceptable forhold at arbejde i.

Hvis boligen ikke er efterladt ryddet, rengjort og i pæn stand, vil der blive trukket af dit indskud til betaling af rengøring m.v.


Der tilbageholdes et mindre beløb (typisk 1.000 kr.) til senere afregning af forbrug (vand, varme).

Bliver mit indskud reguleret til dagens priser?

Enkelte beboere, der har boet i Gadehavegård i mange år, vil opleve, at der bliver en mindre regulering af deres indskud. Ved fraflytning vil øvrige beboere få det oprindelige indskud tilbage, som de i sin tid har indbetalt.

Får jeg mit indskud tilbage, hvis jeg flytter til en midlertidig bolig?

Ved midlertidig genhusning vil dit indskud slet ikke blive berørt. Det bliver i kontraktboligen.

Ved permanent genhusning vil dit oprindelige indskud kun blive overført til din nye bolig hvis du genhuses permanent i Gadehavegård eller andre af DFB’s boligafdelinger, uanset om boligen bliver større eller mindre. Du skal dog betale differencen mellem dit betalte indskud og dit nye indskud. (læs mere i Genhusningsfolderen )

Skal jeg betale indskud til midlertidig genhusningsbolig?

Nej. Når der laves en aftale om midlertidig genhusning bliver indskud, husleje, boligsikring, folkeregisteradresse i din kontraktbolig. Det er altid den laveste husleje i genhusningsperioden, der skal betales: Den billigste af hhv. din kontraktbolig og den midlertidige genhusningsbolig.

Eksempel: Din kontraktbolig koster 7.000 kr. i husleje, men huslejen er på 5.000 kr. i genhusningsboligen. Du skal derfor betale 5.000 kr. i husleje pr. mdr. + forbrug i genhusningsperioden.

Jeg har et indskudslån gennem Høje-Taastrup Kommune. Kan jeg få et nyt lån ved permanent genhusning?

Der vil her foregå en individuel sagsbehandling ift. indskudslån. Den enkelte beboer er selv ansvarlig for håndtering af sit indskudslån.

Inden renoveringen/ nedrivningen starter vil vi tale med Høje-Taastrup Kommune (HTK) om proceduren.

Typisk vil et tidligere indskudslån blive afregnet før et nyt indskudslån optages, hvis indtægtsforholdene er uændrede.


Eksempel: Hvis du har et indskudslån på 10.000 kr. og betaler 600 kr. af om måneden på en afdragsordning fra HTK , og du mangler at betale de sidste 4.000 kr., så går Domea.dk i dialog med HTK og afregner dit restindskud.


Der kan dog opstå komplikationer, hvis der via foged er taget pant i nuværende betalt indskud. Husk at oplyse dette, når du skal have nyt indskudslån.

Kontakt Social- og økonomirådgiverne, hvis du har brug for hjælp.

Sådan søger du om lån til beboer-indskud
Sådan søger du om varmetillæg som pensionist

Flyttehjælp – kælderrum – gratis opmagasinering mm.

Kan jeg få økonomisk og fysisk flyttehjælp?

Fra d. 1. januar 2021 har alle beboere med fast kontrakt kunnet få flyttehjælp. Vi har en aftale med et fast flyttefirma, som også sørger for opmagasinering for beboere, der skal flytte midlertidigt.

Hvis du vælger at flytte selv, er der aftalt faste beløb til dækning af dine flytteudgifter. (se mere i Genhusnings-folderen).

Vi kan give særlig omsorg til ældre, handicappede og syge.

Din flytning skal aftales med og godkendes af os i genhusningsteamet.

Opmagasinering af dit indbo

Hvis du skal flytte ud midlertidigt kan de møbler, ting og sager, som du kan undvære (fx. indbo som reoler, billedrammer, skrivebord osv.) blive sendt til opmagasinering, hvor det opbevares i sikkerhed. Opmagasinering af dit indbo vil være en del af flytteaftalen, og du har derfor ingen udgifter til det.

Opsigelsesvarsel ved permanent fraflytning

Opsigelsesvarslet for alle lejere med en fast kontrakt i DFB-Gadehavegård er nedsat til løbende måned plus en måned. Dog altid sådan, at der skal være tid til istandsættelse af lejligheden, hvis denne efterfølgende skal udlejes på en midlertidig lejekontrakt. Derfor skal der betales 14 dages husleje til istandsættelse.

Jeg er skrevet op til intern flytning. Får jeg stadig tilbud?

Nej, du får ikke tilbud fordi både den interne og eksterne venteliste er sat i bero pr. den 1. januar 2021. Det er for at frigive boliger til kommende genhusninger.

Det betyder, at alle ledige boliger fra 1. januar 2021 kun udlejes på tidsbegrænsede kontrakter. Hvis du vil vide, hvad din anciennitet er skal du kontakte Domea.dk Kundeservice

Kan jeg beholde mit kælderrum, mens jeg er midlertidigt genhuset?

Dette afhænger af beliggenheden og behovet for håndværkeradgang til denne del af ejendommen. Hvis der ikke skal ske renoveringsarbejder, og der kan sikres sikker adgang til kælderrum, så kan kælderrummet beholdes under renoveringen.

Midlertidig bolig – husdyr – handicap, – m2 mm.

Bliver min midlertidige bolig samme størrelse som min nuværende?

Vi laver altid et individuelt skøn for hver beboers behov, og anviser en bolig, der er passende. Vi kan ikke altid finde en bolig, der ligner den nuværende og har samme størrelse. Hvis vi anviser til en større bolig, betaler du den billigste husleje.

Eksempel: Din nuværende husleje er 7.000 kr., og din genhusningsbolig koster 10.000 kr. i husleje. Du skal derfor kun betale 7.000 kr. i husleje, fordi det altid er laveste husleje, som er gældende.

Husdyr og Handicap

Ja, du kan få dine husdyr med internt i Gadehavegård.

Handicap & hjælpemidler: Ja, der bliver taget individuelle hensyn (evt. i samarbejde med kommunens sociale myndigheder mv.), når der er tale om diverse handicapforanstaltninger. Berørte beboere bliver kontaktet af genhusningskonsulenterne for aftale, men du må meget gerne oplyse os om du benytter hjælpemidler, så vi i god tid ved om de skal med.

Skriv eller ring til os. Klik her

Kan jeg få boligsikring til den midlertidige bolig?

Din boligsikring følger kontraktboligen, og derfor vil boligsikringen også fortsat blive betalt til kontraktboligen, mens du er midlertidigt genhuset.

Skal jeg ændre folkeregisteradresse?

Du skal IKKE skifte folkeregisteradresse ved midlertidig genhusning.

Ved permanent genhusning skal du ændre folkeregisteradresse på


borger.dk

Hvad med min post?

Du skal huske at melde (særlig) adresseændring hos Postnord. Har du brug for hjælp, kan genhusningsteamet guide dig. Så leverer Postvæsenet din post til din midlertidige genhusningsadresse. Vær opmærksom på at du kan blive nødt til selv bestille pakker og fagblade til din midlertidige adresse.

Permanent bolig – husdyr – handicap – m2 mm.

Bliver min permanente bolig samme størrelse som min nuværende?

Vi laver altid et individuelt skøn for hver beboers behov, og anviser en bolig, der er passende. Vi kan ikke altid finde en bolig, der ligner den nuværende og har samme størrelse samt beliggenhed.

Se Genhusningsfolderen for mere information

Husdyr og Handicap

Ja, du kan få dine husdyr med internt i Gadehavegård.

Handicap & hjælpemidler: Ja, der bliver taget individuelle hensyn (evt. i samarbejde med kommunens sociale myndigheder mv.), når der er tale om diverse handicapforanstaltninger. Berørte beboere bliver kontaktet af genhusningskonsulenterne for aftale, men du må meget gerne oplyse os om du benytter hjælpemidler, så vi i god tid ved om de skal med.

Skriv eller ring til os. Klik her

Kan jeg få boligstøtte til den permanente bolig?

Din boligstøtte følger din kontraktbolig. Du skal derfor ansøge om boligstøtte til din nye bolig når du flytter permanent. Du kan søge om boligstøtte til din nye permanente bolig på borger.dk

Skal jeg ændre folkeregisteradresse?

Ja, ved permanent genhusning skal du ændre din folkeregisteradresse på Borger.dk

Hvad med min post?

Du skal huske at melde adresseændring hos Postnord.

Klik her og udfyld deres formular

Dine rettigheder & regler. varsler – gulve – vægfarver – klager

Hvilke rettigheder og regler har beboerne? 

Beboerne er underlagt den aktuelle Ghettoplan, som er vedtaget af regeringen. Vi forsøger, at give beboerne det bedst mulige udgangspunkt og følger derfor retningslinjerne for genhusning, som er baseret på baggrund af mange års praksis. Vi følger vejledning om genhusning for AlmenNet.

Vi ønsker at tilgodese jeres behov, og ingen bør stilles ringere end deres nuværende forhold.

Læs mere om dine rettigheder og regler i Genhusningsfolderen for DFB-Gadehavegård

Hvordan bliver beboerne hørt? Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle?

Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentanter og de er samarbejdspartner i alt, der har med Udviklingsplanen at gøre. De har derfor bred indsigt i, hvad der sker og skal ske. De er beboernes talerør, og de er med i hele processen frem til den kommende Helhedsplan.

Hvornår får jeg af vide, hvornår jeg skal flytte?

Du får et brev med opsigelsesvarsel minimum 3 måneder før du skal flytte og genhuses. Dette afhænger af, hvad der skal ske med din lejlighed, og hvornår det skal ske. Dvs. hvilken af de 3 etaper, du bor i. Du kan få et generelt overblik over hele Etapetidsplanen, der viser, hvad der skal ske og hvornår frem til 2030 i Udviklingsplanen.

Kan jeg selv betale for at få f.eks. slebet gulvene inden jeg flytter tilbage, hvis det ikke kommer med i renoveringsplanen?

Det vil være det lokale driftskontor, som afgører den type sager. De gør det ved en individuel sagsbehandling om vedligeholdelses-standarden i boligen. De afgører det i forhold til din kommende bolig.

Kan jeg selv bestemme farven på væggene ?

Det er er et byggeudvalg, der afklarer omfanget af individuelle valg, som f.eks. væggenes farve, i forbindelse med en renoveringssag. Hvis der bliver mulighed for individuelle valg i din kommende bolig, får du et valgkatalog med bl.a. de farver, du kan vælge.

Beboervalg håndteres af entreprenøren. Typisk vil det dog være en individuel sagsbehandling om vedligeholdelses-standarden i boligen, som skal afklares med Driftskontoret.

Hvem kan jeg klage til, hvis jeg er utilfreds med genhusningen? 

Vi ønsker selvfølgelig, at du i første omgang kontakter os i genhusnings-teamet, hvor vi sammen ser på, hvordan vi kan løse dine udfordringer. Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem dig, som lejer og os, som genhusningskonsulenter, som vi ikke kan løse sammen internt, kan du henvende dig til DOMEA.DK, og i sidste ende til Beboerklagenævnet i Høje Taastrup Kommune.

Dine vilkår og valg. Ældre- og handicapvenlig bolig mm. – Få sidste nyt

Hvor finder jeg de rigtige oplysninger om genhusning?

Der er mange steder du kan finde de rigtige oplysninger:

 • Vi har sendt eller personligt afleveret individuelle breve til alle beboere i juni 2020. Her står der, hvad der skal ske med din lejlighed, hvornår det sker, og hvad det betyder for dig og din familie.
 • Vi har skrevet en Genhusningsfolder til jer på syv sprog.
 • Alle får Nyhedsbreve fra Udviklingsplanen i postkassen.
 • Vi skriver om genhusning på denne hjemmeside, når der besluttes noget vigtigt og nyt.
 • Vi kommer til at møde jer beboere (nu da vi endelig kan igen), når vi skal informere til mindre blokmøder, store beboermøder mm.

Du kan ringe til os hver morgen i hverdagene, og få individuel rådgivning kl. 8-10.

Skulle tvivlen alligevel opstå, er du altid velkommen til at kontakte os på vores kontor, hver torsdag eftermiddag . Ringe eller skrive en email til os.

Husk! Vi er altid den sikre videnskilde om genhusning, ellers guider vi dig videre.

Hvem kan få ældre- eller handicapvenlige boliger? 

Det er kommunen, der afgør, om du kan blive visiteret til en ældre- eller handicapvenlig bolig i Gadehavegård og i andre dele af kommunen.

Læs mere og ansøg hos kommunen her.

Får du tilbudt en ældrebolig skal du, når du kender indflytningsdatoen, tage kontakt til genhusningskonsulenterne, så I sammen kan planlægge din flytning.

Du skal selv opsige din bolig i Gadehavegård hos Domea. Klik her.

Hvorfor er det min bolig, som skal rives ned?

Det er et politisk/administrativt spørgsmål, som vi du kan læse mere om på Udviklingsplanen informationsside.

Hvad sker, der, hvis jeg ikke vil genhuses?

Vi ønsker selvfølgelig, at genhusningen bliver et godt samarbejde mellem dig som lejer og os som genhusningskonsulenter/boligselskab. 

Du og de andre beboere er underlagt dansk lov, og Udviklingsplanen, som vi skal rette os efter, følger lovgivningen om Ghettopakker. For Gadehavegård betyder det, at boliger skal rives ned, andre sælges, visse skal sammenlægges og nogle skal ommærkes til studieboliger. Det betyder, at de beboere, der bor i en af disse typer af boliger, skal flytte ud og får max. to tilbud om permanent genhusning. 


For de beboere, der bor i en bolig, der skal sælges, gælder ifølge lovgivningen om Ghettoområder, at de kun kan permanent genhuses i Gadehavegård. Andre beboere, der skal permanent genhuses, kan genhuses i hele Høje Taastrup kommune og i en anden kommune efter aftale med den enkelte beboer. Du er som lejer pålagt, at følge proceduren for permanent genhusning jvf. Lov om almene boliger og lovgivningen om Ghettoområder. Hvis du ikke tager imod de to tilbud du får, vil du risikere at blive sat ud af fogeden. Det ønsker vi i genhusningen ikke sker. Det er beboerdemokratiet, der beslutter om boligerne skal renoveres ved en afstemning om det, der i fagsprog kaldes for en Helhedsplan. Har et flertal af beboerne besluttet sig for en renovering er man som lejer pålagt, jvf. Lov om almene boliger, at følge proceduren for midlertidig/permanent genhusning. Hvis man modsiger sig dette vil man i sidste ende risikere at blive sat ud af fogeden. Det ønsker vi ikke sker. 

Kan jeg selv vælge bolig/blok til genhusning?

Du vil få to genhusningstilbud, at vælge imellem. Vi vil holde BLOK-møder inden genhusningsperiodens starter, hvor vi orienterer og lytter til den enkelte beboers individuelle ønsker. Tilbuddene vil blive tilpasset den enkelte beboers ønske i det omfang, det er muligt.

Hvis to lejere ønsker den samme bolig, vil nuværende bo-anciennitet være afgørende.

Vi er en stor familie. Kan vi få 2 lejligheder i stedet?

Der kan tages individuelle boligsociale hensyn specielt ift. kommende boligstørrelse, hvis husstanden er blevet større/mindre. Der kan ikke tilbydes en familie 2 boliger til permanent genhusning.

Flere søger og finder deres nye bolig selv.  Søg din nye bolig i 40 boligselskaber i Danmark 

Du har ret til max. 2 genhusningstilbud. Hvis du allerede nu vil have indflydelse på hvor og hvordan du vil bo i fremtiden kan du begynde, at søge selv og blive skrevet op. Det er der flere, der har gjort. Her har vi samlet godt 40 boligselskaber mm., der udlejer lejligheder udenfor Gadehavegård og i andre kommuner. De fleste råder over eller administrerer flere boligafdelinger, som for eksempel Domea.dk.

Du kan her søge bolig i Taastrup, i byer i nærheden og i andre kommuner tæt på. De fleste af boligerne, vi her har samlet er i almennyttige boligområder, ligesom her. Der udlejes til både familier, ældre par, unge og enlige. Du kan altid kontakte os fra genhusningsteamet, og høre mere om, at søge bolig selv.


Find flere svar i genhusningsfolderen på 8 sprog

Dansk

Engelsk

Urdu

Tyrkisk

Somali

Polsk

Fransk

Arabisk