Her får du hjælp til

Genhusning i Gadehavegård

Spørg Lene eller Thomas om genhusning

Læs folderen eller Se spørgsmål & svar

Her får du hjælp med genhusning – hvis du skal flytte ud i en periode eller flytte permanent

Lene Bruun Hansen
Ring Tlf.
201 201 12

ml. kl. 8-10 i hverdage

Mail: LBH@DOMEA.DK

Thomas Bak

Ring Tlf. 21745024

ml. kl. 8-10 i hverdage

Mail: THB@DOMEA.DK


Nagihan Cetin
NB: barsel til 1. 11.22

Ring Tlf. 91 17 81 02 Mail: NAC@DOMEA.DK

Social- & økonomisk rådgivning

Skriv eller ring til Sara eller Pi raadgivning@domea.dk

Pi tlf:  2021 3924

Sara tlf: 2032 4664

Seneste nyt om genhusningen


af Bestyrelsen d.23. maj 2022


GRATIS PØLSER OG SNAK MED BESTYRELSEN 1. JUNI
Onsdag d. 1 juni kl. 17-19 inviterer Pia, Jesper, Fazilet, Alice og Johnny fra Afdelingsbestyrelsen til en sodavand og en pølse (halal og gris) og en snak ved Beboerhuset, Øksen 33 KIG FORBI TIL EN BID OG EN SLUDDER

af Udviklingsplanen ved Nanna Rohweder d.25. marts 2022


Nyhedsbrev nr. 4 i din postkasse i dag
Helhedsplanen er vedtaget på beboermødet d. 20. februar så nu kan de to planer køres sammen og sættes igang. Se tidsplanen for nedrivning i 2023 og opførelse af 54 ældreboliger ved Øksen. Nyt fra genhusningen og DFB´s nye 4 almene boliger i HTC

Hvad er rigtigt?

Er du i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert om genhusning, så er der mange steder du kan finde de rigtige oplysninger:

  • I det brev du og alle andre beboere fik i juni 2020

  • I genhusningsfolderen som er omdelt til alle Gadehavegårds beboere.

  • Kontakte genhusningskonsulenterne i deres telefontid hverdage mellem kl. 8 – 10 eller send en mail til dem (se deres tlf. nr. og emailadresser øverst)

  • Møde personligt op på genhusningskontoret torsdag kl. 14 – 17, Sylen 23, st.th. i genhusningskontoret.

Vi kommer til at møde jer beboere når vi skal informere til Åbent Hus, udstillinger, workshops, beboermødre og mindre blokmøder mm.De mest almindelige spørgsmål og svar

Indskud & Boligstøtte – sådan søger du mm.

Får jeg mit indskud tilbage, hvis jeg skal genhuses permanent?

Ja, hvis huslejen er betalt samt:

  • Hvis du bor i en bolig, der skal nedrives (evt. mangler og mislighold skal dog betales).
  • Boligen efterlades i god stand, så den kan bruges som genhusningsbolig.
  • Boligen er efterladt sådan at håndværkerne har acceptable forhold at arbejde i.

Hvis boligen ikke er efterladt ryddet, rengjort og i pæn stand, vil der blive trukket af dit indskud til betaling af rengøring m.v.


Der tilbageholdes et mindre beløb (typisk 1.000 kr.) til senere afregning af forbrug (vand, varme).

Bliver mit indskud reguleret til dagens priser?

Enkelte beboere, der har boet i Gadehavegård i mange år, vil opleve, at der bliver en mindre regulering af deres indskud. Ved fraflytning vil øvrige beboere få det oprindelige indskud tilbage, som de i sin tid har indbetalt.

Får jeg mit indskud tilbage, hvis jeg flytter til en midlertidig bolig?

Ved midlertidig genhusning vil dit indskud slet ikke blive berørt. Det bliver i kontraktboligen.

Ved permanent genhusning vil dit oprindelige indskud kun blive overført til din nye bolig hvis du genhuses permanent i Gadehavegård eller andre af DFB’s boligafdelinger, uanset om boligen bliver større eller mindre. Du skal dog betale differencen mellem dit betalte indskud og dit nye indskud. (læs mere i Genhusningsfolderen )

Skal jeg betale indskud til midlertidig genhusningsbolig?

Nej. Når der laves en aftale om midlertidig genhusning bliver indskud, husleje, boligsikring, folkeregisteradresse i din kontraktbolig. Det er altid den laveste husleje i genhusningsperioden, der skal betales: Den billigste af hhv. din kontraktbolig og den midlertidige genhusningsbolig.

Eksempel: Din kontraktbolig koster 7.000 kr. i husleje, men huslejen er på 5.000 kr. i genhusningsboligen. Du skal derfor betale 5.000 kr. i husleje pr. mdr. + forbrug i genhusningsperioden.

Jeg har et indskudslån gennem Høje-Taastrup Kommune. Kan jeg få et nyt lån ved permanent genhusning?

Der vil her foregå en individuel sagsbehandling ift. indskudslån. Den enkelte beboer er selv ansvarlig for håndtering af sit indskudslån.

Inden renoveringen/ nedrivningen starter vil vi tale med Høje-Taastrup Kommune (HTK) om proceduren.

Typisk vil et tidligere indskudslån blive afregnet før et nyt indskudslån optages, hvis indtægtsforholdene er uændrede.


Eksempel: Hvis du har et indskudslån på 10.000 kr. og betaler 600 kr. af om måneden på en afdragsordning fra HTK , og du mangler at betale de sidste 4.000 kr., så går Domea.dk i dialog med HTK og afregner dit restindskud.


Der kan dog opstå komplikationer, hvis der via foged er taget pant i nuværende betalt indskud. Husk at oplyse dette, når du skal have nyt indskudslån.

Kontakt Social- og økonomirådgiverne, hvis du har brug for hjælp.

Sådan søger du om lån til beboer-indskud
Sådan søger du om varmetillæg som pensionist

Flyttehjælp – kælderrum – gratis opmagasinering mm.

Kan jeg få økonomisk og fysisk flyttehjælp?

Fra d. 1. januar 2021 har alle beboere med fast kontrakt kunnet få flyttehjælp. Vi har en aftale med et fast flyttefirma, som også sørger for opmagasinering for beboere, der skal flytte midlertidigt.

Hvis du vælger at flytte selv, er der aftalt faste beløb til dækning af dine flytteudgifter. (se mere i Genhusnings-folderen).

Vi kan give særlig omsorg til ældre, handicappede og syge.

Din flytning skal aftales med og godkendes af os i genhusningsteamet.

Opmagasinering af dit indbo

Hvis du skal flytte ud midlertidigt kan de møbler, ting og sager, som du kan undvære (fx. indbo som reoler, billedrammer, skrivebord osv.) blive sendt til opmagasinering, hvor det opbevares i sikkerhed. Opmagasinering af dit indbo vil være en del af flytteaftalen, og du har derfor ingen udgifter til det.

Opsigelsesvarsel ved permanent fraflytning

Opsigelsesvarslet for alle lejere med en fast kontrakt i DFB-Gadehavegård er nedsat til løbende måned plus en måned. Dog altid sådan, at der skal være tid til istandsættelse af lejligheden, hvis denne efterfølgende skal udlejes på en midlertidig lejekontrakt. Derfor skal der betales 14 dages husleje til istandsættelse.

Jeg er skrevet op til intern flytning. Får jeg stadig tilbud?

Nej, du får ikke tilbud fordi både den interne og eksterne venteliste er sat i bero pr. den 1. januar 2021. Det er for at frigive boliger til kommende genhusninger.

Det betyder, at alle ledige boliger fra 1. januar 2021 kun udlejes på tidsbegrænsede kontrakter. Hvis du vil vide, hvad din anciennitet er skal du kontakte Domea.dk Kundeservice

Kan jeg beholde mit kælderrum, mens jeg er midlertidigt genhuset?

Dette afhænger af beliggenheden og behovet for håndværkeradgang til denne del af ejendommen. Hvis der ikke skal ske renoveringsarbejder, og der kan sikres sikker adgang til kælderrum, så kan kælderrummet beholdes under renoveringen.

Midlertidig bolig – husdyr – handicap, – m2 mm.

Bliver min midlertidige bolig samme størrelse som min nuværende?

Vi laver altid et individuelt skøn for hver beboers behov, og anviser en bolig, der er passende. Vi kan ikke altid finde en bolig, der ligner den nuværende og har samme størrelse. Hvis vi anviser til en større bolig, betaler du den billigste husleje.

Eksempel: Din nuværende husleje er 7.000 kr., og din genhusningsbolig koster 10.000 kr. i husleje. Du skal derfor kun betale 7.000 kr. i husleje, fordi det altid er laveste husleje, som er gældende.

Husdyr og Handicap

Ja, du kan få dine husdyr med internt i Gadehavegård.

Handicap & hjælpemidler: Ja, der bliver taget individuelle hensyn (evt. i samarbejde med kommunens sociale myndigheder mv.), når der er tale om diverse handicapforanstaltninger. Berørte beboere bliver kontaktet af genhusningskonsulenterne for aftale, men du må meget gerne oplyse os om du benytter hjælpemidler, så vi i god tid ved om de skal med.

Skriv eller ring til os. Klik her