Udviklingsplanen

Udviklingsplan

Udviklings- og helhedsplanen vil forandre Gadehavegård frem til 2030

Det hele sker ikke på én gang og på det samme sted. Planen er delt op i 3 etaper.

Før der renoveres er der mange aftaler, der skal falde på plads mellem Domea.dk, Landsbyggefonden, Høje-Taastrup Kommune og arkitekterne fra Arkitema.

Beboernes repræsentanter, afdelingsbestyrelsen er også med til at afgøre disse aftaler.

Se nedenstående video fra vores beboere i 2018.

Tidsplaner

Opdateret i april 2024

Tip: Find din adresse i etape 1, 2 eller 3. Gå så til Hovedtidsplanen, find din etape og kig op på årstallet. Så kan du se hvilket år din bolig skal renoveres eller rives ned. For mere præcis dato kan du kontakte genhusningskontoret.

Grøn og social bæredygtighed

Vi er både forpligtet og fokuseret på det cirkulære potentiale i udviklingsplanen i Gadehavegård.  

Det betyder, at vi vil genanvende så meget byggemateriale som muligt til nye formål, fx stål, træ og beton.

Det gælder både når vi river ned, renoverer og bygger nyt, så vi får så klimavenlig og CO2-fri en renovering som muligt.

Gadehavegård deltager derfor også i tre EU-klimaprojekter: DESIRE, AEGIR og EHHUR. 

Ældre- og handicapvenlige boliger

54 boliger i 2026

I 2026 vil Øksens parkeringsplads være omdannet til 54 boliger for ældre og handicappede. 

Boligerne er indrettet , så man nemt kan komme rundt med f.eks. en rollator eller kørestol og der er elevator.

Klik her og se både plantegninger og 3D-illustrationer af hvordan de kommende lejligheder kommer til at se ud og hvor i Gadehavegård de skal bygges.

Frem til 2030 gennemgår Gadehavegård en stor forandring og vi i afdelingsbestyrelsen gør alt vi kan for at bevare og udvikle de skønne, grønne områder, der kendetegner vores boligområde samt at sikre de bedste løsninger for vores beboere i renoveringen af boliger og facader.

Formand for afdelingsbestyrelsen, Pia von Benzon.

pressemeddelse 20. juni 2020

Fem teams af anerkendte danske arkitektfirmaer og ingeniører har de seneste måneder dystet om at skabe den bedste plan for fremtidens Gadehavegård i Høje Taastrup.

I dag blev vinderen offentliggjort. Det er et team ledet af det anerkendte danske arkitektfirma Arkitema Architects, som har vundet konkurrencen om udviklingen af fremtidens Gadehavegård.

Forslaget bygger videre på de åbenlyse grønne kvaliteter i området, på visionen om området som en vidensby og viser samtidig vejen for, hvordan Gadehavegård kan udvikles og gøres attraktiv for flere beboere.

Vi går til opgaven om at forvandle Gadehavegård til et attraktivt boligområde med stor ydmyghed, selvom der må modige og radikale forandringer til. Forandringen er et fælles projekt, og derfor glæder vi os til at fortsætte samarbejdet med beboerne omkring Gadehavegårds fremtid som et blandet boligområde med stærke fællesskaber, et aktivt fritidsliv og et helt nyt image, som Høje-Taastrups grønne og klimavenlige boligkvarter, siger Jakob Suenson Schou, som er kreativ leder hos Arkitema.

Planen skal via et nyt Campus på 4.000 m2, et kvarterhus med bl.a. aftenskoleaktiviteter og 105 studieboliger styrke mulighederne for et liv som ung studerende i området.

Samtidig skal der bygges moderne almene ældreboliger og i alt 100 étværelses lejligheder skal lægges sammen med andre boliger for at skabe større og mere attraktive boliger – også for familier med børn.

Endelig skal der bygges nye private ejerlejligheder og rækkehuse, som skal tiltrække andre beboere og skabe variation i boligtyperne. Alt sammen skal bidrage til en varieret og levende bydel, hvor der er plads til forskellighed – en bydel man har lyst til at flytte til og blive boende i, både som ung, som børnefamilie og som ældre.

Byrum fremfor trafik

Planen omfatter etablering af en række attraktive gårdmiljøer, hvor fællesskab og godt naboskab kan opstå imellem nuværende beboere og nye tilflyttere. Og så lægges der i vinderforslaget op til et gademiljø, som forbinder området og skaber naturlige mødesteder.

Den centrale gade beskrives som en ”lynlås”, der samler og skaber tæthed – et sted, hvor man har lyst til at opholde sig.

I vurderingen af forslaget har dommerkomiteen peget på, at det er et meget overbevisende projekt, som bidrager med en høj kvalitet i de byplanmæssige greb. Og det er bestemt ikke fordi opgaven har været let, forklarer formanden for afdelingsbestyrelsen, Ibrahim El-Khatib.

– De politiske beslutninger betyder, at der skal nedrives, renoveres, sælges og

sammenlægges boliger. Det er et vilkår, som ikke står til at ændre og som vi har været klar over i længere tid. Ikke desto mindre er det noget, som kommer til at påvirke alle os som bor i Gadehavegård.

Derfor har det for os i afdelingsbestyrelsen været helt afgørende, at det forslag, der nu har vundet konkurrencen, skaber de allerbedste betingelser på disse vilkår og bygger videre på de nuværende kvaliteter i Gadehavegård – og at det samtidig viser vejen i forhold til, hvordan vi udvikler og fremtidssikrer vores boligområde, som et sted, man har lyst til at bo og opholde sig, siger Ibrahim El-Khatib, som selv bor i en af de ejendomme, der skal sælges.

Konsekvens af politiske beslutninger

I alt 15 boligområder i Danmark – heriblandt Gadehavegård – skal frem mod 2030 gennemgå en større transformation, som skal sikre blandede boligområder med forskellige boligtyper. Det har et flertal i Folketinget besluttet i forbindelse med vedtagelsen af den såkaldte ’ghettopakke’ i 2018.

Heraf fremgår det også, at højst fire ud af 10 boliger i de pågældende områder må være almene familieboliger. Og det er baggrunden for, at der rundt om i landet i de kommende år skal nedrives, renoveres, sælges og sammenlægges boliger i stor stil.

I Gadehavegård er konsekvensen, at der ud af de nuværende 986 boliger er 260 som skal nedrives, 100 som skal sammenlægges til nye, større boliger, og op mod 105 boliger som skal omdannes til ungdomsboliger. Endelig skal 75 boliger sælges. Og dertil kommer at samtlige boliger, der ikke nedrives, skal renoveres.

Alle genhuses – ingen sættes på gaden

I praksis betyder de store forandringer i Gadehavegård, at stort set alle beboere i de kommende år bliver påvirket af planerne. Og derfor har Høje Taastrup Kommune, afdelingsbestyrelsen, boligselskabet dfb og Domea.dk allerede tidligt i processen givet hinanden håndslag på, at beboerne løbende inddrages i processen og at der ikke må være beboere, som kommer til at stå uden tag over hovedet som følge af udviklingsplanen.

Når det gælder de lejligheder som nedrives, sælges, ommærkes eller sammenlægges, vil beboerne blive tilbudt genhusning på sammenlignelige vilkår i ejendommen eller andre steder. Og de boliger, som skal gennemgå renovering, vil der ligeledes være tilbud om genhusning til, indtil den nyrenoverede bolig igen er klar til at flytte ind i.

Både de boligsociale medarbejdere, afdelingsbestyrelsen, genhusnings-konsulenterne og alle de involverede parter har knoklet for at informere, hjælpe og rådgive beboerne i bebyggelsen bedst muligt.

Men uanset hvor stort et opsøgende arbejde der gøres, så vil omfanget af planen være noget, der griber ind i rigtig mange menneskers liv og hverdag. Og det skal man have den allerstørste respekt for. Det er også baggrunden for, at alle involverede parter har arbejdet for at sikre, at vi nu får en plan, som dels kan føre Gadehavegård sikkert ind i fremtiden, men som samtidig sikrer, at vi tager hånd om de beboere, som skal flytte fra deres nuværende bolig, siger Thomas Holluf Nielsen, som er administrerende direktør i Domea.dk

Foruden Arkitema Architects, er det vindende forslag skabt af AB Clausen og JL Engineering. De øvrige teams i konkurrencen var ledet af hhv. Friis Andersen og JJW, Mangor & Nagel Arkitekter og WE, Rambøll med Adept Arkitekter og Vandkunsten.

Arbejdet med udviklingsplanen for Gadehavegård sker i flere etaper over de kommende år. De første renoveringer forventes igangsat i 2023.

Sådan kommer Gadehavegård til at se ud – på tegnebrættet

På 10 år vil Gadehavegård forandre sig. Men det hele sker ikke på en gang. Udviklingsplanen er derfor delt op i 3 etaper. (Se etapeplaner øverst)

Her kan du læse, hvad der skal ske frem mod 2030 (klik på boksene)

Udviklingsplanen for Gadehavegård blev præsenteret på et beboermøde 12. maj 2019 og er siden blevet godkendt af ministeriet. Fra september 2019 til juni 2020 blev en såkaldt bebyggelsesplan udarbejdet. Den viser, hvad hvilke boliger, der skal nedrives, sælges, sammenlægges, ommærkes til ungdomsboliger og renoveres – hvor der skal bygges nye boliger, ældreboliger og hvordan nye grønne områder og P-pladser bliver placeret med meget mere. Efter bebyggelsesplanen blev offentliggjort i juni i 2020 gik arbejdet med at finde genhusning til berørte beboere i gang. Planen er opdelt i to dele: 1. Planer for de nuværende almene boliger, og 2. Planer for nye byggerier i Gadehavegård.

Nedrivning:
Der skal nedrives 260 af de nuværende boliger i Gadehavegård. Det er for at skabe plads til de nye veje, de private boliger og de 54 nye almene ældreboliger i området.

De konkrete løsninger udarbejdes af eksterne rådgivere og arkitekter løbende. Arkitektfirmaet Arkitema vandt konkurrencen i 2020 fordi Arkitema opfyldte bl.a ønskerne om en plan, hvor der ikke kun skal nedrives hele blokke, men også dele af blokke – enten opdelt til punkthuse, blokke med varierede etagehøjder eller partielt for f.eks. at give plads til tagterrasser mv.

Renovering – bedre boliger
Flere beboere har i 2018 og 2019 og i 2022 til Åbent Hus deltaget i workshops om de fysiske forandringer inde og ude. Deres input anvendes i helhedsplanen. Den plan viser, hvordan de godt 400 tilbageværende almene boliger renoveres, så de får et markant, bæredygtigt og længe ønsket løft. Udearealerne skal gennemgå en stor forandring.

Sammenlægninger til større familieboliger
For at skabe et mere varieret og fremtidssikret boligudbud sammenlægges 100 et-værelseslejligheder med andre lejligheder, så lejlighederne bliver større. Det vil give mulighed for at skabe nye boligtyper i bebyggelsen, f.eks. boliger i flere etager.

Salg af almene familieboliger for at få blandede ejerformer
Der bliver solgt to blokke med i alt 75 boliger for at skabe blandede ejerformer i området. Der arbejdes med 3 modeller for salg:

  1. Nuværende beboere kan etablere en andelsboligforening
og i fællesskab købe blokken de bor i.
  2. Beboere kan købe lejlighederne
  3. Lejlighederne sælges til privat udlejning

 

Frasalg af flere boliger end de to blokke, der er udpeget til salg, kan opjusteres i sidste del af udviklingsplansperioden frem mod 2030, hvis der ikke er behov for det aftalte antal ungdomsboliger.

Ommærkning til ungdomsboliger/studerende
Op mod 105 et-værelsesboliger omdannes (ommærkes) til ungdomsboliger. Boligerne er ment til unge studerende.

Ombygning af 2v og 3v til 38 tilgængelighedsboliger i stueplan

Beboere med funktionsnedsættelser vil få nemmere adgang i denne type lejligheder. Der kommer nye køkkener og badeværelser, hvor en kørestol let kan vende. Boligerne bliver fordelt over hele Gadehavegård med hensyn til kort adgang til parkering.

Som en del af udviklingsplanen udarbejdes udover nye boligtyper også et fremtidigt vejsystem.

Der er høje forventninger til områdets nye arkitektur – både når det gælder boliger, der renoveres, og nye byggerier. Bebyggelsesplanen bidrager til ambitionen om, at der skal være plads til at eksperimentere med byggeformer og -materialer, så Gadehavegård kan fungere som et by- og boligeksperimentarium.

Infrastruktur (nye vejanlæg)

Taastrupgårdsvej forlænges ind gennem den første del af bebyggelsen i Gadehavegård og herefter ud til Øtoftegårdsvej, så der skabes en ny adgang til Roskildevej med signalanlæg. De nye veje vil bidrage til en forbedret tilgængelighed til Gadehavegård.

I forbindelse med at dele eller hele volden mod Roskildevej fjernes  skal det også undersøges om det er muligt at forskyde Øtoftegårdsvej, så der bliver mulighed for fortætning i den nordlige del af Gadehavegård. I fremtiden vil langtidsparkering for lastbiler ikke længere være mulig på Øtoftegårdsvej.

Spørgsmål og svar

Beboermøderne i 2021 og 2022

Få svar på de gode spørgsmål som beboere stillede på de to beboermøder i 2021 og 2022, da helheldsplanen og udviklingsplanen blev vedtaget.

Se også tegninger af Arkitemas løsninger både ude og inde.

Se hvad huslejen bliver efter renoveringen.

Spørgsmålene bliver udfyldt snartest.

Hvad skal der ske?

Hvad er planen? Følg med i nyhedsbrevet

I Nyhedsbrevet kan du følge med i alt:

  • Fra nedrivning til opførelse af nye boliger
  • Det nye fælles kvarterhus
  • Campus med uddannelser til de unge
  • Landskabet og de grønne, bæredygtige planer
  • Genhusning – hvad teamet kan hjælpe dig med

og meget mere

Du får nyhedsbrevet i din postkasse.

Du kan læse alle nyhedsbrevene online lige her. KLIK

Kalender for Gadehavegård

juni 2024

MAN
TIRS
ONS
TORS
FRE
LØR
SØN
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Begivenheder for 31st maj
Begivenheder for 1st juni
Begivenheder for 2nd juni
Begivenheder for 3rd juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 4th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 5th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 6th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 7th juni
Begivenheder for 8th juni
Begivenheder for 9th juni
Begivenheder for 10th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 11th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 12th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 13th juni
Begivenheder for 14th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 15th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 16th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 17th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 18th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 19th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 20th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 21st juni
Begivenheder for 22nd juni
Begivenheder for 23rd juni
Begivenheder for 24th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 25th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 26th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 27th juni
Ingen begivenheder
Begivenheder for 28th juni
Begivenheder for 29th juni
Begivenheder for 30th juni