Fremtiden

Udviklingsplanen i Gadehavegård

Dette er et blik ind i fremtiden.

Et visionsbilledet af hvordan Gadehavegård kan se ud i 2030

fra Arkitema Architects

Udviklingsplanen er – sammen med helhedsplanen – den plan, som vil forandre Gadehavegård henover de næste 10 år .

Her kan du se, hvad planen går ud på. Og følge med i hvad der sker fysisk.

Det hele sker ikke på én gang. Udviklingsplanen er derfor delt op i 3 etaper. Og inden den første etape starter i 2022 er der mange aftaler, der skal falde på plads mellem Domea.dk, Landsbyggefonden, Høje-Taastrup kommune og arkitekterne. Beboernes repræsentanter, afdelingsbestyrelsen er også med til at afgøre disse aftaler. Det første spadestik forventes at blive taget i 2023.

Tidslinie for Etape 1-2-3 planen > > >

(med forbehold.)

Etape 1

2022- 2025

 • Projektering og udbud af nedrivnings-, renovering- og byggeprojekter
 • Kvartershuset opføres
 • 23 boliger nedrives i Øksen
 • Renovering af blivende almene boliger
 • 78 boliger nedrives
 • 38 boliger sammenlægges til 19 boliger (indgår i helhedsplan)
 • 36 almene familieboliger ommærkes til almene ungdomsboliger
 • Ældreboligbyggeriet udføres
 • 4000 m² campus og udearealer opføres
 • Vejkobling fra Øtoftegårdsvej til Lynlåsen udføres
 • Stibro til Teknologisk institut udføres
 • Transformation af voldanlæg


Klik på billedet og forstør

Etape 2

2025- 2027

 • Projektering og udbud af nedrivnings-, renovererings- og byggeprojekter.
 • 93 boliger nedrives
 • Renovering af blivende almene boliger
 • 84 boliger sammenlægges til 42 boliger (indgår i helhedsplanen)
 • 35 almene familieboliger ommærkes til almene ungdomsboliger
 • Første del af den nye bygade etableres

Klik på billedet og forstør

Etape 3

2027- 2030

 • Projektering og udbud af nedrivnings-, renovering- og byggeprojekter – Etape 3
 • 66 boliger nedrives
 • Renovering af blivende almene boliger
 • 78 boliger sammenlægges til 39 (indgår i helhedsplanen)
 • 34 almene familieboliger ommærkes til almene ungdomsboliger
 • Øtoftegårdsvej nedlægges og bakkelandskabet etableres
 • Sidste del af den nye bygade etableres + forbindelsesvej til Gadehavegårdsvej (HTK)

Klik på billedet og forstør

thin

Seneste nyt om udviklingsplanen


Fra Udviklingsplanen ved Nanna Rohweder d. 14. oktober 2021


Genhusningskontor lukket idag 14.10. Teamet er på kursus
I dag torsdag d. 14. oktober er genhusningskonsulenterne på kursus i BL – Danmarks Almene Boliger. Derfor er kontoret lukket. Næste torsdag er de igen tilbage. Du kan altid skrive en mail eller ringe til en af de tre konsulenter: Lene Bruun Hansen, Nagihan Cetin eller Thomas Bak.
1 Genhusningskonsulent Nagihan Cetin går på barsel i oktober og bliver afløst af Thomas Bak

Fra Udviklingsplanen ved Nanna Rohweder d. 28. september 2021


Genhusning åbent 5. oktober kl. 8-18
Ved du hvor du skal bo efter 2023? Få svar på Genhusningskontoret som har åbent fra morgen til aften tirsdag 5.10. Kom forbi Sylen 23, st. th. og få en samtale med konsulenterne Lene Bruun Hansen eller Nagihan Cetin. Hør hvad de to konsulenter kan hjælpe dig med, hvis du skal genhuses.

Fra Udviklingsplanen ved Nanna Rohweder d. 20. september 2021


147 stemte ja 44 stemte Nej
På beboermødet søndag d. 19. september blev der stemt om Udviklingsplanens finansiering.
 • 1
 • 2

Beboerworkshops

I forbindelse med udvikling af helhedsplanen inviterede afdelingsbestyrelsen beboerne til workshops med arkitekter og rådgivere.

På i alt seks workshops i efteråret 2018 og foråret 2019 blev beboerne præsenteret for, hvordan de kunne være med til at præge:

Sammenlægninger, badeværelser og landskabet i området samt havefacader, indgangsfacader og gavle.

Beboernes ønsker og ideer blev nedfældet i et samlet dokument ‘Beboernes Indstilling’. som blev afleveret til følgegruppen.


I vinteren 2021/22 vil der igen være workshops og andre tiltag med beboerne. Der vil komme invitationer, når vi kommer dertil.


Sådan kommer Gadehavegård til at se ud – på tegnebrættet

På 10 år vil Gadehavegård forandre sig. Men det hele sker ikke på en gang. Udviklingsplanen er derfor delt op i 3 etaper. (Se etapeplaner øverst)

Her kan du læse, hvad der skal ske frem mod 2030 (klik på boksene)

Fakta om Udviklingsplanen

Udviklingsplanen for Gadehavegård blev præsenteret på et beboermøde 12. maj 2019 og er siden blevet godkendt af ministeriet.

Fra september 2019 til juni 2020 blev en såkaldt bebyggelsesplan udarbejdet. Den viser, hvad hvilke boliger, der skal nedrives, sælges, sammenlægges, ommærkes til ungdomsboliger og renoveres – hvor der skal bygges nye boliger, ældreboliger og hvordan nye grønne områder og P-pladser bliver placeret med meget mere.

Efter bebyggelsesplanen blev offentliggjort i juni i 2020 gik arbejdet med at finde genhusning til berørte beboere i gang.

Planen er opdelt i to dele: 1. Planer for de nuværende almene boliger, og 2. Planer for nye byggerier i Gadehavegård.

Gå til næste boks for at læse om de to dele

Planen for de almene boliger

Nedrivning
:

Der skal nedrives 260 af de nuværende boliger i Gadehavegård. Det er for at skabe plads til de nye veje og de private boliger og almene ældreboliger i området.

De konkrete løsninger bliver udarbejdet af eksterne rådgivere og arkitekter løbende. Men arkitektfirmaet Arkitema vandt konkurrencen i 2020 fordi Arkitema opfyldte bl.a ønskerne om en plan, hvor der ikke kun skal nedrives hele blokke, men også dele af blokke – enten opdelt til punkthuse, blokke med varierede etagehøjder eller partielt for f.eks. at give plads til tagterrasser mv.

Renovering – bedre boliger


Flere beboere har hen over vinteren deltaget i workshops om de fysiske forandringer inde og ude. Deres input anvendes nu til den helhedsplan, som anviser, hvordan de tilbageværende almene boliger kan renoveres, og dermed få et markant og længe ønsket løft.  Udearealerne skal gennemgå en stor forandring.

Sammenlægninger  til større familieboliger

For at skabe et mere varieret og fremtidssikret boligudbud  sammenlægges 100 et-værelseslejligheder med andre lejligheder, så lejlighederne bliver større. Det vil give mulighed for at skabe nye boligtyper i bebyggelsen, f.eks. boliger i flere etager.

Salg af almene familieboliger for at få blandede ejerformer


Der bliver solgt to blokke med i alt 75 boliger for at skabe blandede ejerformer i området.

 1. Nuværende beboere kan etablere en andelsboligforening
og i fællesskab købe blokken de bor i.
 2. Beboere kan købe lejlighederne
 3. Lejlighederne sælges til privat udlejning

Frasalg af flere boliger end de to blokke, der er udpeget til salg, kan opjusteres i sidste del af udviklingsplansperioden frem mod 2030, hvis der ikke er behov for det aftalte antal ungdomsboliger.

Ommærkning til ungdomsboliger/studerende

Op mod 105 et-værelsesboliger omdannes (ommærkes) til ungdomsboliger. Boligerne er ment til unge studerende.

Nye anlæg og byggerier

Som en del af udviklingsplanen udarbejdes udover nye boligtyper også et fremtidigt vejsystem.

Der er høje forventninger til områdets nye arkitektur – både når det gælder boliger, der renoveres, og nye byggerier. Bebyggelsesplanen bidrager til ambitionen om, at der skal være plads til at eksperimentere med byggeformer og -materialer, så Gadehavegård kan fungere som et by- og boligeksperimentarium.

Infrastruktur (nye vejanlæg)

Taastrupgårdsvej forlænges ind gennem den første del af bebyggelsen i Gadehavegård og herefter ud til Øtoftegårdsvej, så der skabes en ny adgang til Roskildevej med signalanlæg. De nye veje vil bidrage til en forbedret tilgængelighed til Gadehavegård.

I forbindelse med at dele eller hele volden mod Roskildevej fjernes  skal det også undersøges om det er muligt at forskyde Øtoftegårdsvej, så der bliver mulighed for fortætning i den nordlige del af Gadehavegård. I fremtiden vil langtidsparkering for lastbiler ikke længere være mulig på Øtoftegårdsvej.


Arkitema Architects vandt konkurrencen om at skabe det nye Gadehavegård. Lyt her til arkitekt Jacob Suenson Schou, der fortæller om tankerne bag visionen om at skabe et boligområde med mere gade, mere have og mere gård.

Miljø: Grønnere almene boliger – bæredygtigt

byggeri og mennesker før mursten

FN’s verdensmål indgår i Domea.dk’s byggepolitik,Mennesker før mursten.

De mest relevante verdensmål er nummer 3, 7, 8, 11 og 12, der går meget fint i spænd med de tiltag som Grøn boligaftale 2020 lægger op til.

Vi henviser til Domea.dk’s byggepolitik, der

beskriver hvordan disse verdensmål kan omsættes til

praksis i forbindelse med byggeprojekter.

Hvad skete der? 4 år med udviklingsplanen

2019

(KLIK på og læs avisen)

Første informationsavis deles ud til beboerne. Her finder du forståelige forklaringer og grafikker om hvordan og hvorfor.

2019 Januar-april

DFB/domea.dk og Høje-Taastrup Kommune forhandler om udviklingsplanens indhold.

2019 20. marts

Beboerne bliver orienteret om forhandlingerne på et temamøde. 

2019 2. maj

Høje Taastrup Kommune og Domea.dk/DFB bliver enige om en udviklingsplan.

2019 12. maj

Udviklingsplanen præsenteres for beboerne 

2019 november – 2020 maj:

Fem rådgiverteams (med arkitekter, byplanlægger mfl.) deltager i en konkurrence om at komme med den bedste fremtidsplan for Gadehavegård.

2020

2020 26. januar 

Afdelingsbestyrelsen inviterer alle beboere til møde om genhusning

2020 29. juni

Arkitektfirmaet Arkitema K/S vinder konkurrencen og præsenterer bebyggelsesplanen på infomøde. 

Pga. risikoen for coronasmitte i sommeren 2020 måtte vi desværre ikke invitere alle beboere til infomøde, som vi havde ønsket. I stedet for udstillede vi planen i beboerhuset i en uge, og fik i løbet af ugen besøg af godt 300 beboere. Derefter flyttede udstillingen ind i cirkusvognen i efteråret hver torsdag indtil corona-smitten desværre måtte lukke udstillingen ned.

Plancherne med bebyggelsesplanen er sat udenpå cirkusvognen.

2021

foråret 2021

Kvarterhuset fremtidige brugere og beboere mødes virtuelt på Teams, og fremlægger ønsker og behov for det fremtidige fælles brug af Kvarterhuset for rådgivningsvirksomheden NERD/WSP.

Efteråret 2021 – september

Udstillinger om Kvarterhuset og Udviklingsplanen

7., 8., 9. og 14., 15., og 16. september:

Udstilling om Kvarterhusets størrelse, funktioner og faciliteter på græsplænen mellem Gadevang og Gadehavegård.

Udstilling i Cirkusvognen om Udviklingsplanen

19. september

Ekstraordinært beboermøde hvor udviklingsplanens finansiering præsenteres og beboerne skal stemme om den.

(KLIK på og læs indkaldelsen)

2022

Vinter 2021/22

workshops om helhedsplanens renovering og finansiering

Ekstraordinært beboermøde nr. 2 om helhedsplanens renovering og finansiering. Præsentation og afstemning.

2022

Kvarterhusets arkitekt-vinder findes af dommerkomité med byrådspolitikere og beboerrepræsentanter. Byggeriet starter op i midten af 2022 og det forventes, at det står færdig i slutningen af 2024.

2023

Første spadestik påbegyndes. Det forventes, at de første boliger kan blive renoveret i 2023.

Det er helt afgørende for os, at der bliver skabt de allerbedste betingelser med disse vilkår, og at der bygges videre på de nuværende kvaliteter i Gadehavegård.

Samtidig skal arkitekternes forslag vise vejen til, hvordan vi udvikler og fremtidssikrer vores boligområde, som et sted, man har lyst til at bo og opholde sig.

formand for afdelingsbestyrelsen, Ibrahim El-Khatib, bor selv i en bolig, der skal sælges.

Pressemeddelse 2020 om fremtidens Gadehavegård – klik her

pressemeddelse 20. juni 2020

Fem teams af anerkendte danske arkitektfirmaer og ingeniører har de seneste måneder dystet om at skabe den bedste plan for fremtidens Gadehavegård i Høje Taastrup.

I dag blev vinderen offentliggjort. Det er et team ledet af det anerkendte danske arkitektfirma Arkitema Architects, som har vundet konkurrencen om udviklingen af fremtidens Gadehavegård.

Forslaget bygger videre på de åbenlyse grønne kvaliteter i området, på visionen om området som en vidensby og viser samtidig vejen for, hvordan Gadehavegård kan udvikles og gøres attraktiv for flere beboere.


Vi går til opgaven om at forvandle Gadehavegård til et attraktivt boligområde med stor ydmyghed, selvom der må modige og radikale forandringer til. Forandringen er et fælles projekt, og derfor glæder vi os til at fortsætte samarbejdet med beboerne omkring Gadehavegårds fremtid som et blandet boligområde med stærke fællesskaber, et aktivt fritidsliv og et helt nyt image, som Høje-Taastrups grønne og klimavenlige boligkvarter, siger Jakob Suenson Schou, som er kreativ leder hos Arkitema.


Planen skal via et nyt Campus på 4.000 m2, et kvarterhus med bl.a. aftenskoleaktiviteter og 105 studieboliger styrke mulighederne for et liv som ung studerende i området.


Samtidig skal der bygges moderne almene ældreboliger og i alt 100 étværelses lejligheder skal lægges sammen med andre boliger for at skabe større og mere attraktive boliger – også for familier med børn.


Endelig skal der bygges nye private ejerlejligheder og rækkehuse, som skal tiltrække andre beboere og skabe variation i boligtyperne. Alt sammen skal bidrage til en varieret og levende bydel, hvor der er plads til forskellighed – en bydel man har lyst til at flytte til og blive boende i, både som ung, som børnefamilie og som ældre.


Byrum fremfor trafik


Planen omfatter etablering af en række attraktive gårdmiljøer, hvor fællesskab og godt naboskab kan opstå imellem nuværende beboere og nye tilflyttere. Og så lægges der i vinderforslaget op til et gademiljø, som forbinder området og skaber naturlige mødesteder.


Den centrale gade beskrives som en ”lynlås”, der samler og skaber tæthed – et sted, hvor man har lyst til at opholde sig.


I vurderingen af forslaget har dommerkomiteen peget på, at det er et meget overbevisende projekt, som bidrager med en høj kvalitet i de byplanmæssige greb. Og det er bestemt ikke fordi opgaven har været let, forklarer formanden for afdelingsbestyrelsen, Ibrahim El-Khatib.


– De politiske beslutninger betyder, at der skal nedrives, renoveres, sælges og

sammenlægges boliger. Det er et vilkår, som ikke står til at ændre og som vi har været klar over i længere tid. Ikke desto mindre er det noget, som kommer til at påvirke alle os som bor i Gadehavegård.


Derfor har det for os i afdelingsbestyrelsen været helt afgørende, at det forslag, der nu har vundet konkurrencen, skaber de allerbedste betingelser på disse vilkår og bygger videre på de nuværende kvaliteter i Gadehavegård – og at det samtidig viser vejen i forhold til, hvordan vi udvikler og fremtidssikrer vores boligområde, som et sted, man har lyst til at bo og opholde sig, siger Ibrahim El-Khatib, som selv bor i en af de ejendomme, der skal sælges.


Konsekvens af politiske beslutninger


I alt 15 boligområder i Danmark – heriblandt Gadehavegård – skal frem mod 2030 gennemgå en større transformation, som skal sikre blandede boligområder med forskellige boligtyper. Det har et flertal i Folketinget besluttet i forbindelse med vedtagelsen af den såkaldte ’ghettopakke’ i 2018.


Heraf fremgår det også, at højst fire ud af 10 boliger i de pågældende områder må være almene familieboliger. Og det er baggrunden for, at der rundt om i landet i de kommende år skal nedrives, renoveres, sælges og sammenlægges boliger i stor stil.


I Gadehavegård er konsekvensen, at der ud af de nuværende 986 boliger er 260 som skal nedrives, 100 som skal sammenlægges til nye, større boliger, og op mod 105 boliger som skal omdannes til ungdomsboliger. Endelig skal 75 boliger sælges. Og dertil kommer at samtlige boliger, der ikke nedrives, skal renoveres.


Alle genhuses – ingen sættes på gaden


I praksis betyder de store forandringer i Gadehavegård, at stort set alle beboere i de kommende år bliver påvirket af planerne. Og derfor har Høje Taastrup Kommune, afdelingsbestyrelsen, boligselskabet dfb og Domea.dk allerede tidligt i processen givet hinanden håndslag på, at beboerne løbende inddrages i processen og at der ikke må være beboere, som kommer til at stå uden tag over hovedet som følge af udviklingsplanen.


Når det gælder de lejligheder som nedrives, sælges, ommærkes eller sammenlægges, vil beboerne blive tilbudt genhusning på sammenlignelige vilkår i ejendommen eller andre steder. Og de boliger, som skal gennemgå renovering, vil der ligeledes være tilbud om genhusning til, indtil den nyrenoverede bolig igen er klar til at flytte ind i.


Både de boligsociale medarbejdere, afdelingsbestyrelsen, genhusnings-konsulenterne og alle de involverede parter har knoklet for at informere, hjælpe og rådgive beboerne i bebyggelsen bedst muligt.


Men uanset hvor stort et opsøgende arbejde der gøres, så vil omfanget af planen være noget, der griber ind i rigtig mange menneskers liv og hverdag. Og det skal man have den allerstørste respekt for. Det er også baggrunden for, at alle involverede parter har arbejdet for at sikre, at vi nu får en plan, som dels kan føre Gadehavegård sikkert ind i fremtiden, men som samtidig sikrer, at vi tager hånd om de beboere, som skal flytte fra deres nuværende bolig, siger Thomas Holluf Nielsen, som er administrerende direktør i Domea.dk


Foruden Arkitema Architects, er det vindende forslag skabt af AB Clausen og JL Engineering. De øvrige teams i konkurrencen var ledet af hhv. Friis Andersen og JJW, Mangor & Nagel Arkitekter og WE, Rambøll med Adept Arkitekter og Vandkunsten.


Arbejdet med udviklingsplanen for Gadehavegård sker i flere etaper over de kommende år. De første renoveringer forventes igangsat i 2023.
FØLG MED FRA FØRSTE SPADESTIK i NYHEDSBREVET


Nyhedsbreve om Udviklingsplanen

I Nyhedsbrevet kan du følge med i hvad der sker udviklingsplanen og helhedsplanen, med Campus og Kvarterhuset, Hvad genhusningsteamet kan hjælpe dig med og meget mere.

Nyhedsbrevet udkommer et par gange om året. Du får det i din postkasse, men du kan også få den i din mail-box, hvis du tilmelder dig her.

Og du kan altid afmelde dig igen.