Fremtiden

Udviklingsplanen i Gadehavegård

Dette er et blik ind i fremtiden.

Et visionsbilledet af hvordan Gadehavegård kan se ud i 2030

fra Arkitema Architects

Udviklings- og helhedsplanen vil forandre Gadehavegård frem til 2030

Det hele sker ikke på én gang og på det samme sted. Planen er delt op i 3 etaper.

Før der renoveres er der mange aftaler, der skal falde på plads mellem Domea.dk, Landsbyggefonden, Høje-Taastrup kommune og arkitekterne fra Arkitema.

Beboernes repræsentanter, afdelingsbestyrelsen er også med til at afgøre disse aftaler.

Det første spadestik bliver taget i august 2023.

Hovedtidsplan (sidst opdateret 28.9.2022)

Tip: Find din adresse i etape 1, 2 eller 3. Gå så til Hovedtidsplanen, find din etape, kig op på årstallet.
Så kan du se hvilket år din bolig skal renoveres eller rives ned. For mere præcis dato må du kontakte genhusningskontoret.

Tidslinie for Etape 1-2-3 planen > > >

Etape 1

klik og forstør tegningen

2022- 2026 (klik for mere info)


 • Projektering og udbud af nedrivnings-, renovering- og byggeprojekter
 • Kvartershuset opføres
 • 23 boliger nedrives i Øksen
 • Renovering af blivende almene boliger
 • 78 boliger nedrives i Murskeen i 2026
 • 38 boliger sammenlægges til 19 boliger (indgår i helhedsplan)
 • 36 almene familieboliger ommærkes til almene ungdomsboliger
 • 54 ældreboligere udføres
 • 4000 m² campus og udearealer opføres
 • Vejkobling fra Øtoftegårdsvej til Lynlåsen udføres
 • Stibro til Teknologisk institut udføres
 • Transformation af voldanlæg


Etape 2

klik og forstør tegningen

2026- 2028 (klik for mere info)

 • Projektering og udbud af nedrivnings-, renovererings- og byggeprojekter.
 • 93 boliger nedrives
 • Renovering af blivende almene boliger
 • 84 boliger sammenlægges til 42 boliger (indgår i helhedsplanen)
 • 35 almene familieboliger ommærkes til almene ungdomsboliger
 • Første del af den nye bygade etableres
Etape 3

klik og forstør tegningen

2027- 2030 (klik for mere info)


 • Projektering og udbud af nedrivnings-, renovering- og byggeprojekter
 • 66 boliger nedrives
 • Renovering af blivende almene boliger
 • 78 boliger sammenlægges til 39 (indgår i helhedsplanen)
 • 34 almene familieboliger ommærkes til almene ungdomsboliger
 • Øtoftegårdsvej nedlægges og bakkelandskabet etableres
 • Sidste del af den nye bygade etableres + forbindelsesvej til Gadehavegårdsvej (HTK)

Spørgsmål og svar fra beboermøderne i 2021 og 2022

få svar på de gode spørgsmål som beboere stillede på de 2 beboermøder i 2021 og 2022, da helheldsplanen og udviklingsplanen blev vedtaget.
Se også tegninger af Arkitemas løsninger både ude og inde.
Se hvad huslejen bliver efter renoveringen.

54 ældre- og handicapvenlige boliger om 4 år i 2026

i 2026 vil der være 54 boliger med elevator for ældre og handicappede på Øksens P-plads.
Boligerne er indrettet , så man nemt kan manøvrere rundt med for eksempel en rollator/ kørestol.
Se Arkitemas plantegninger af de tre typer boliger – 2- og 3-værelses lejligheder fra stuen til 3. sal
klik her og se både plantegninger, 3D- illustrationer af hvordan de kommende ældreboliger kommer til at se ud og hvor de skal bygges i Gadehavegård.

Grøn og social bæredygtighed

Vi er både forpligtet og fokuseret på det cirkulære potentiale i udviklingsplanen i Gadehavegård.  

Det betyder, at vi vil genanvende så meget byggemateriale (f.eks. stål, træ og beton) som muligt til nye formål.
Det gælder både når vi river ned, renoverer og bygger nyt, så vi får så klimavenlig en renovering så CO2- frit som muligt.
Gadehavegård deltager derfor også i tre EU- klimaprojekter frem til 2030.
Vi invitere til info-café om den grønne og sociale bæredygtighed i udviklingsplanen frem til 2030, når vi er længere fremme i processen.

Sådan kommer Gadehavegård til at se ud – på tegnebrættet

På 10 år vil Gadehavegård forandre sig. Men det hele sker ikke på en gang. Udviklingsplanen er derfor delt op i 3 etaper. (Se etapeplaner øverst)

Her kan du læse, hvad der skal ske frem mod 2030 (klik på boksene)

Fakta om Udviklingsplanen

Udviklingsplanen for Gadehavegård blev præsenteret på et beboermøde 12. maj 2019 og er siden blevet godkendt af ministeriet.

Fra september 2019 til juni 2020 blev en såkaldt bebyggelsesplan udarbejdet. Den viser, hvad hvilke boliger, der skal nedrives, sælges, sammenlægges, ommærkes til ungdomsboliger og renoveres – hvor der skal bygges nye boliger, ældreboliger og hvordan nye grønne områder og P-pladser bliver placeret med meget mere.

Efter bebyggelsesplanen blev offentliggjort i juni i 2020 gik arbejdet med at finde genhusning til berørte beboere i gang.

Planen er opdelt i to dele: 1. Planer for de nuværende almene boliger, og 2. Planer for nye byggerier i Gadehavegård.

(Gå til næste boks for at læse om de to dele)

Planen for de almene boliger

Nedrivning
:

Der skal nedrives 260 af de nuværende boliger i Gadehavegård. Det er for at skabe plads til de nye veje, de private boliger og de 54 nye almene ældreboliger i området.

De konkrete løsninger udarbejdes af eksterne rådgivere og arkitekter løbende. Arkitektfirmaet Arkitema vandt konkurrencen i 2020 fordi Arkitema opfyldte bl.a ønskerne om en plan, hvor der ikke kun skal nedrives hele blokke, men også dele af blokke – enten opdelt til punkthuse, blokke med varierede etagehøjder eller partielt for f.eks. at give plads til tagterrasser mv.

Renovering – bedre boliger


Flere beboere har i 2018 og 2019 og i 2022 til Åbent Hus deltaget i workshops om de fysiske forandringer inde og ude. Deres input anvendes i helhedsplanen. Den plan viser, hvordan de godt 400 tilbageværende almene boliger renoveres, så de får et markant, bæredygtigt og længe ønsket løft. Udearealerne skal gennemgå en stor forandring.

Sammenlægninger til større familieboliger

For at skabe et mere varieret og fremtidssikret boligudbud sammenlægges 100 et-værelseslejligheder med andre lejligheder, så lejlighederne bliver større. Det vil give mulighed for at skabe nye boligtyper i bebyggelsen, f.eks. boliger i flere etager.

Salg af almene familieboliger for at få blandede ejerformer


Der bliver solgt to blokke med i alt 75 boliger for at skabe blandede ejerformer i området. Der arbejdes med 3 modeller for salg:

 1. Nuværende beboere kan etablere en andelsboligforening
og i fællesskab købe blokken de bor i.
 2. Beboere kan købe lejlighederne
 3. Lejlighederne sælges til privat udlejning

Frasalg af flere boliger end de to blokke, der er udpeget til salg, kan opjusteres i sidste del af udviklingsplansperioden frem mod 2030, hvis der ikke er behov for det aftalte antal ungdomsboliger.

Ommærkning til ungdomsboliger/studerende

Op mod 105 et-værelsesboliger omdannes (ommærkes) til ungdomsboliger. Boligerne er ment til unge studerende.

Ombygning af 2v og 3v til 38 tilgængelighedsboliger i stueplan

Beboere med funktionsnedsættelser vil få nemmere adgang i denne type lejligheder. Der kommer nye køkkener og badeværelser, hvor en kørestol let kan vende. Boligerne bliver fordelt over hele Gadehavegård med hensyn til kort adgang til parkering.

Nye anlæg og byggerier

Som en del af udviklingsplanen udarbejdes udover nye boligtyper også et fremtidigt vejsystem.

Der er høje forventninger til områdets nye arkitektur – både når det gælder boliger, der renoveres, og nye byggerier. Bebyggelsesplanen bidrager til ambitionen om, at der skal være plads til at eksperimentere med byggeformer og -materialer, så Gadehavegård kan fungere som et by- og boligeksperimentarium.

Infrastruktur (nye vejanlæg)

Taastrupgårdsvej forlænges ind gennem den første del af bebyggelsen i Gadehavegård og herefter ud til Øtoftegårdsvej, så der skabes en ny adgang til Roskildevej med signalanlæg. De nye veje vil bidrage til en forbedret tilgængelighed til Gadehavegård.

I forbindelse med at dele eller hele volden mod Roskildevej fjernes  skal det også undersøges om det er muligt at forskyde Øtoftegårdsvej, så der bliver mulighed for fortætning i den nordlige del af Gadehavegård. I fremtiden vil langtidsparkering for lastbiler ikke længere være mulig på Øtoftegårdsvej.


Miljø: Grønnere almene boliger – bæredygtigt

byggeri og mennesker før mursten

FN’s verdensmål indgår i Domea.dk’s byggepolitik,Mennesker før mursten.

De mest relevante verdensmål er nummer 3, 7, 8, 11 og 12, der går meget fint i spænd med de tiltag som Grøn boligaftale 2020 lægger op til.

Vi henviser til Domea.dk’s byggepolitik, der

beskriver hvordan disse verdensmål kan omsættes til

praksis i forbindelse med byggeprojekter.