Fremtiden

Udviklingsplanen i Gadehavegård

Dette er et blik ind i fremtiden.

Et visionsbilledet af hvordan Gadehavegård kan se ud i 2030

fra Arkitema Architects

Udviklings- og helhedsplanen vil forandre Gadehavegård frem til 2030

Det hele sker ikke på én gang og på det samme sted. Planen er delt op i 3 etaper.

Før der renoveres er der mange aftaler, der skal falde på plads mellem Domea.dk, Landsbyggefonden, Høje-Taastrup kommune og arkitekterne fra Arkitema.

Beboernes repræsentanter, afdelingsbestyrelsen er også med til at afgøre disse aftaler.

Det første spadestik bliver taget i august 2023.

Hovedtidsplan (sidst opdateret 28.9.2022)

Tidslinie for Etape 1-2-3 planen > > >

Etape 1

klik og forstør tegningen

2022- 2026 (klik for mere info)


 • Projektering og udbud af nedrivnings-, renovering- og byggeprojekter
 • Kvartershuset opføres
 • 23 boliger nedrives i Øksen
 • Renovering af blivende almene boliger
 • 78 boliger nedrives i Murskeen i 2026
 • 38 boliger sammenlægges til 19 boliger (indgår i helhedsplan)
 • 36 almene familieboliger ommærkes til almene ungdomsboliger
 • 54 ældreboligere udføres
 • 4000 m² campus og udearealer opføres
 • Vejkobling fra Øtoftegårdsvej til Lynlåsen udføres
 • Stibro til Teknologisk institut udføres
 • Transformation af voldanlæg


Etape 2