Fremtiden

Udviklingsplanen i Gadehavegård

Dette er et blik ind i fremtiden.

Et visionsbilledet af hvordan Gadehavegård kan se ud i 2030

fra Arkitema Architects

Udviklings- og helhedsplanen vil forandre Gadehavegård frem til 2030

Det hele sker ikke på én gang og på det samme sted. Planen er delt op i 3 etaper.

Før der renoveres er der mange aftaler, der skal falde på plads mellem Domea.dk, Landsbyggefonden, Høje-Taastrup kommune og arkitekterne fra Arkitema.

Beboernes repræsentanter, afdelingsbestyrelsen er også med til at afgøre disse aftaler.

Det første spadestik bliver taget i august 2023.

Hovedtidsplan (sidst opdateret 28.9.2022)

Tip: Find din adresse i etape 1, 2 eller 3. Gå så til Hovedtidsplanen, find din etape, kig op på årstallet.
Så kan du se hvilket år din bolig skal renoveres eller rives ned. For mere præcis dato må du kontakte genhusningskontoret.

Tidslinie for Etape 1-2-3 planen > > >

Etape 1

klik og forstør tegningen

2022- 2026 (klik for mere info)


 • Projektering og udbud af nedrivnings-, renovering- og byggeprojekter
 • Kvartershuset opføres
 • 23 boliger nedrives i Øksen
 • Renovering af blivende almene boliger
 • 78 boliger nedrives i Murskeen i 2026
 • 38 boliger sammenlægges til 19 boliger (indgår i helhedsplan)
 • 36 almene familieboliger ommærkes til almene ungdomsboliger
 • 54 ældreboligere udføres
 • 4000 m² campus og udearealer opføres
 • Vejkobling fra Øtoftegårdsvej til Lynlåsen udføres
 • Stibro til Teknologisk institut udføres
 • Transformation af voldanlæg


Etape 2

klik og forstør tegningen

2026- 2028 (klik for mere info)

 • Projektering og udbud af nedrivnings-, renovererings- og byggeprojekter.
 • 93 boliger nedrives
 • Renovering af blivende almene boliger
 • 84 boliger sammenlægges til 42 boliger (indgår i helhedsplanen)
 • 35 almene familieboliger ommærkes til almene ungdomsboliger
 • Første del af den nye bygade etableres
Etape 3

klik og forstør tegningen

2027- 2030 (klik for mere info)