Cookie- og privatlivspolitik

Politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med Gadehavegaards hjemmesider og virksomhedssider på sociale medier.

Når du besøger www.Gadehavegaard.dk eller vores Facebookside, behandler vi dine oplysninger. Det kan du læse mere om her.

Danske Funktionærers Boligselskab er dataansvarlig

Danske Funktionærers Boligselskab er dataansvarlig overfor behandling af personoplysninger om dig, når du besøger www.Gadehavegaard.dk, og vores Facebookside. Du kan til enhver tid rette henvendelse til Danske Funktionærers Boligselskab, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Formål med behandlingen

Din generelle brug af vores hjemmesider

Når du besøger www.Gadehavegaard.dk behandler vi dine oplysninger i form af onlineidentifikatorer, herunder især gennem cookies og IP-adresser. Vi behandler dine oplysninger til forskellige formål:

  • At kunne vise hjemmesiderne korrekt for dig.
  • At analysere statistisk data på vores hjemmesider.
  • At stille funktioner til rådighed for dig på vores hjemmesider.
  • At understøtte den boligsociale indsats.

Når du besøger vores Facebookside

Når du besøger vores virksomhedssider på det sociale medie Facebook, har vi adgang til Facebook Indblik. Dette værktøj giver os adgang til oplysninger om de personer, der besøger vores sider. Vi anvender oplysninger til at optimere vores sider og opslag på sociale medier.

Derudover anvender vi interaktionerne på vores Facebookside til at kommunikere med dig og andre, som henvender sig til os via denne kanal.

Personoplysninger og behandlingsgrundlag

Oplysninger, når du besøger vores hjemmesider

Vi behandler dine oplysninger i form af onlineidentifikatorer, særligt i form af cookies og din IP-adresse, når du besøger vores hjemmesider.

Retsgrundlaget for behandlingen pba. af cookies er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), samt vores legitime interesse i at kunne stille hjemmesiderne til teknisk rådighed for dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores brug af cookies sker desuden i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen.

Oplysninger, når du besøger vores Facebookside

Når du besøger vores Facebookside, indsamler hhv. META platforms Ireland Ltd. oplysninger om dig. Visse af disse oplysninger stilles til rådighed for os med henblik på at kunne optimere virksomhedssiderne. Oplysningerne, som vi har adgang til, er bl.a. antallet af vore følgere, en liste over identiteten på vore følgere (offentlige profiloplysninger), statistiske data om vore følgeres geografiske lokation, jobfunktion, anciennitet samt generelle oplysninger om vore følgeres interaktioner med vore virksomhedssider.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, når du kommenterer på vores opslag eller på anden måde interagerer med vores Facebookside. I visse tilfælde kan vi slette opslag på vores Facebookside, hvis vi vurderer, at indholdet ikke bør være offentligt tilgængeligt. Det gælder særligt i tilfælde, hvor der fremgår specifikke personoplysninger af teksten i et opslag.

Vi behandler dine oplysninger på Facebook, som du har offentliggjort selv, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 9 stk. 2 e og Danske Funktionærers Boligselskabs legitime interesse i at markedsføre den boligsociale dagsorden på den platform hvor målgruppen for indsatsen kan findes, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f.

Vi har endvidere indgået aftale om fælles dataansvar med META platforms Ireland Ltd, hvilket sikrer dig, at vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler.

Andre modtagere af dine oplysninger

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til andre modtagere.

Sletning

Oplysninger, der lagres i form af cookies på din PC, dine telefon e.l. registreres i 14 måneder, eller indtil du selv sletter disse cookies. Det kan du læse mere om på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her: Sådan undgår du cookies | erhvervsstyrelsen.dk.

Oplysninger, som vi har adgang til via vores virksomhedssider på Facebook opbevares, indtil du selv sletter oplysningerne. Dette gør du fx ved at slette det konkrete opslag eller undlade at følge vores virksomhedssider.

Billeder af personer slettes senest 3 år efter de er taget. Billeder af ansatte eller afdelingsbestyrelsesmedlemmer slettes senest 3 måneder efter endt ansættelse/hverv. Synligheden understøtter en opfattelse hos målgruppen af tilhørsforhold og kontinuerlighed i den boligsociale indsats.

Da vi ikke foretager udtræk fra de sociale medier og opbevarer eller behandler disse andet steds, er det op til den enkelte potentielle nye, eksisterende eller tidligere kunde at “slette os” ved at stoppe med at følge os på de sociale medier.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

​Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Danske Funktionærers Boligselskab

Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
gadekontor@dfb.dk

Hjælp og kontakt