Pilotprojektet er i gang

Pilotprojektet for nedrivning og renovering af Gadehavegård er gået i gang.

Der er indgået kontrakt med entreprenør Hansson og Knudsen.

Pilotprojektet indeholder nedrivning af to opgange, Øksen 23 og 24, og opførelse af prøveboliger i naboopgangen, Øksen 25, som bliver til den nye gavlopgang.

Der laves også prøvefelter for den fremtidige facade med eksempel på nye facadetegl, den kommende altan og karnapper. De gamle altaner fjernes og der etableres midlertidige franske altaner, hvor der ikke opsættes ny altan endnu.

Med nedrivningen af Øksen 23 og 24 gøres der plads til opførelse af de 54 nye ældreboliger, så der kan tages hul på den første lille del af udviklingsplanen.

Af hensyn til støj og sikkerhed har det været nødvendigt at genhuse beoerne i den nærmeste opgang, Øksen 25, mens nedrivningen er i gang.

I Øksen 25 opføres to prøveboliger – en renoveringsbolig og en sammenlagt bolig. Når de færdige, vil de stå som ’udstillingsboliger’, som beboerne kan komme ind og se.

Erfaringerne tages med videre

Pilotprojektet får særlig støtte fra Landsbyggefonden til at udføre forsøg med genbrug af byggematerialer. I forbindelse med nedrivningen afprøves metoder med nænsom nedrivning, så nedtagne byggematerialer kan genbruges eller genanvendes i Gadehavegård eller andre steder. Derudover skal erfaringerne fra projektet bruges til at kvalitetssikre den videre nedrivning og renovering af Gadehavegård, så projektet kan gennemføres så gnidningsfrit som muligt.

Kaffemøde den 25. januar kl. 16-18

Kom og få en kop kaffe og et stykke kage, og hør entreprenør Hansson og Knudsen fortælle, hvordan projektet skrider frem. Find kaffevognen ved byggepladsen ved Øksen 23-25.

Del denne nyhed:

Seneste nyheder

Nyheder

Sommerfest i Café Gadehjørnet

NYT! Sidste frist for køb af billetter er rykket til onsdag d. 26. juni. Selvom vejret pt. ikke ...
Læs mere
Nyheder

Tip en 13´er – Resultat

Den 20. juni blev der afholdt ordinært beboermøde, hvor 22 deltog i vores lille konkurrence. 15 havde 13 ...
Læs mere
Nyheder

Sommerfest

Læs mere