Fremtiden

Udviklingsplanen i Gadehavegård

Dette er et blik ind i fremtiden.

Et visionsbilledet af hvordan Gadehavegård kan se ud i 2030

fra Arkitema Architects

ÆLDRE- OG HANDICAPVENLIGE BOLIGER

tegninger, illustrationer og plantegninger over de 3 typer boliger v. Arkitema