Informationsmøde om pilotprojekt

Kom og få en kop kaffe og et stykke kage, og hør entreprenør Hansson og Knudsen fortælle, hvordan nedrivning af Øksen 23 og 24, samt etablering af prøveboliger i Øksen 25, skrider frem.

 

Pilotprojektet indeholder nedrivning af to opgange, Øksen 23 og 24, og opførelse af prøveboliger i naboopgangen 25, der bliver den nye gavlopgang.
Her etableres en renoveringsbolig og en sammenlægningsbolig, som vil blive åbnet op for alle, når projektet står færdig i maj 2024.

Pilotprojektet får støtte fra Landsbyggefonden, da der i forbindelse med nedrivningen udføres særlige forsøg og afprøves metoder med nænsom nedrivning, så flest mulige af de nedtagne byggematerialer kan genbruges eller genanvendes i Gadehavegård.

Hansson og Knudsen er hovedentreprenør på projektet, og Titan er ansat som nedriver.

Erfaringer fra pilotprojektet indsamles løbende og vil medvirke til kvalitetssikring og forbedring af det videre projekt.

Dato

25 jan 2024
Udløbet

Tidspunkt

16:00 - 18:00